De K.O.R. is gewijzigd m.i.v. 1 januari 2020
De K.O.R. is gewijzigd m.i.v. 1 januari 2020

Tot en met 2019 kon een kleine ondernemer een deel of zelfs alle verschuldigde BTW over een kalenderjaar terugkrijgen als hij voldeed aan de voorwaarden en het saldo van de af te dragen BTW onder de Euro 1.885,- bleef. Die regeling is afgelopen. Er is een nieuwe Kleine Ondernemers Regeling voor in de plaats gekomen. Daarbij moet de ondernemer in zijn kristallen bol kijken of zijn omzet in de komende 3 jaar onder de € 20.000 blijft en dan mag hij een vrijstelling aanvragen voor aangifte en afdracht.

Wij van Admi365 vinden dit een bijzonder slechte regeling. Het is oneerlijke concurrentie (kleine ondernemers kunnen 21% goedkoper werken dan full-time professionals), het nodigt uit tot misbruik (richt gewoon 10 BV's op en dan kan je tot € 200.000 omzet maken zonder BTW te berekenen), en tenslotte is het strijdig met de wet op de privacy, immers de vrijstelling toont zonneklaar aan dat de ondernemer minder dan het minimum loon verdient. Mocht iemand het met ons eens zijn en, net als wij, bezwaar willen maken tegen deze onzinnige en onrechtvaardige wet, dan bieden wij gratis onze hulp als u ons e-mailt.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/  


Share: